امام رضا علیه السلام به نماز اول وقت بسيار اهميت مى‏داد، كسانى كه مقيد به نماز اول وقت باشند معموالا از نظر دينى و معنوى در رتبه والایى قرار مى‏ گيرند.

نماز اول وقت امام رضا علیه السلام

نماز اول وقت امام رضا علیه السلام

#نماز اول وقت رمز هوشيارى و ديندارى و توجه فرد مسلمان به خداوند و معنويات است و كسانى كه مقيد به نماز اول وقت باشند معموالااز نظر دينى و معنوى در رتبه والایى قرار مى‏گيرند

در جلسه اى عمران صائبى دانشمند معروف آن زمان با #حضرت_رضا علیه السلام به گفتگو مي پرداخت و بحث به جاى حساس رسيده بود، كه ناگاه حضرت رضا علیه السلام از جاى برخاست و به مأمون - كه ناظر بر جلسه بود - فرمود: وقت نماز است، عمران گفت: قلبم نرم و آماده شده است (براى پذيرش اسلام) پاسخ مرا قطع نكن. حضرت فرمود: نماز مى‏خوانم و برمى گردم (عيون اخبارالرضا،ج 1 ،ص 139)

در حديث ديگرى ابراهيم بن موسى می گويد: از حضرت رضاعلیه السلام درخواستى كردم که به من وعده اجابت داد تا آن كه روزى حضرت براى ديدار برخى علويون خارج شد. در ميان راه وقت نماز شد، حضرت - از مركب - فرود آمد، كسى جز من و ايشان نبود. به من فرمود: اذان بگو، عرض كردم: صبر كنيد تا اصحاب بيايند، فرمود: خدا تو را مشمول مغفرت قرار دهد، نماز را بى جهت از اول وقت به آخر وقت، به تأخير نينداز، هميشه اول وقت نماز بخوان. من اذان گفتم و نماز خوانديم. بعد از نماز عرض كردم: اى پسر پيامبر! مدتى است از وعده شما مى‏گذرد و من نيازمندم، شما نيز گرفتاريد و هميشه به شما دسترسى ندارم در اين هنگام حضرت رضاعلیه السلام دست مبارك بر زمين زد و شمش طلایی را درآورد و فرمود: اين را بگير، خداوند به تو بركت دهد، استفاده كن و آنچه ديدى مخفى دار

آن مرد گويد: آن مال چنان بركت داشت كه با آن هفتاد هزار دينار خريد كردم و از بى‏نيازترين افراد در شدم.

منبع: (اصول كافي، ج 2 ،ص 406)


مطالب مرتبط