زندگی به سبک حاج قاسم

نماز شبش هیچ وقت ترک نمی شد

نماز شبش هیچ وقت ترک نمی شد

زندگی به سبک #حاج_قاسم

هیچ وقت ندیدم نماز شب شهید سلیمانی قطع شود. آنهم نه نماز شبی عادی، نماز شب‌های او همیشه با ناله و اشک و اندوه به درگاه خدا بود. من با شهید سلیمانی رفت و آمد داشتم حتی بارها در منزل‌شان خوابیدم، اتاق مهمانان با اتاق حاج قاسم فاصله داشت اما من با اشک‌ها و صدای ناله‌های او برای نماز بیدار می‌شدم.
راوی سردار معروفیمطالب مرتبط