شعر کودکانه اهمیت نماز برای کودکان

نماز

نماز

اتل متل یه خونه/// یه خونه یه دریا

هزار تا ماهی بودن/// توی یه حوض زیبا

5e1ea396e073b.jpg

اتل متل یه باغچه/// یه باغچه پر از گل

بابابزرگ کاشته بود/// گلای یاس و سنبل

مامان جونم تو خونه/// یه صندوق کوچیک داشت

که توش همیشه آروم/// گلای یاس و می کاشت

رفتم کنار صندوق/// یواش میون بازی

تا بدونم مامان جون/// داره تو اون چه رازی ..؟

یه جانماز یه قرآن/// یه عکسی از کربلا

میون اون گلا بود/// یه شال سبز و زیبا

دلم می خواست که حالا/// راز شالو بدونم

چشامو بستمو و بعد/// انداختمش رو شونم

چشامو وقتی بستم/// یکهویی توی خیال

دیدم کنار کعبه/// اذون می خونه "بلال"

به ! چه صدای خوبی.../// چقد قشنگه این جا

گفته بود از پیمبر/// برام همیشه بابا

وقتی منو و با اون شال/// بلال مهربون دید

سلام کرد و با مهر/// روی سرم دست کشید

تیک تیک و تیک فرشته/// می زد به قلب من باز

اذون که می شه یعنی/// آی بچه گل ... نماز

5e1ea3aa59e71.jpg

نمازو وقتی خوندیم /// به گوشم اومد صدا

دعا می کرد پیمبر/// به یه خانوم و آقا

بلال می گفت که اونا/// دو یار پیغمبرن

این "یاسر"و "سمیه"/// از عطر گل بهترن

اونا با یک دل پاک/// از حق دفاع می کنن

تو سختی ها همیشه /// یاد خدا می کنن


مطالب مرتبط