نماهنگ ​برخیز که شور محشر آمد ویژه شهید سلیمانی

برخیز که شور محشر آمد

این قصه زسوز جگر آمد

یاران زسوز این غم بنالید

از جبهه شهید دیگر آمد

ای مالک اشتر ای سپهدار

ای شیر میدان و ای علمدار

بعد از تو میهن بیدارتر شد

شد موسم فتح و وقت پیکار

#چهل_روز_با_سردار_دلها#فجر98 #نماهنگ #شهید_قاسم_سلیمانی


نمی پسندم (0) دانلود
کد نمایش ویدئو اشتراک
مطالب مرتبط