نماهنگ در پناه امام رضا علیه السلام به مناسبت شهادت حضرت

از پنجره فولاد شنیدند بزرگان - در مشهد ما، با گره خویش بیاید- دارد همهی خاک زمین، اجر زیارت- از کار کسی، گر گرهی را بگشایید... ما کهفِ حَصینیم و ولیْ نعمت عالَم - ولله که غم بر دل مظلوم، غم ماست - هرکس به تو رو کرد پناهش بده با شوق - تو نایب ما باش، که قلبت حرم ماست... با درد و زخمِ کاری - بهر دوا می آید هر زائری که سمتِ باب الرضا می آید..

#نماهنگ #زیارت


می پسندم (0) دانلود
کد نمایش ویدئو اشتراک
مطالب مرتبط