نماهنگ ذکر فیروزه ها

مرد و زن با تو غرق تکلم / گوشه ای اشک کنجی تبسم / در پذیرایی از درد مردم / خشت خشت حرم گوش جان است

#نماهنگ #امام_رضا


نمی پسندم (0) دانلود
کد نمایش ویدئو اشتراک
مطالب مرتبط