نماهنگ مرگ خونین

دنبال تو می گردم ای مرگ خونینم

زیبای منی و تو را در هر سو می بینم

پیدام کن که سرتا پا خواهشم

#نماهنگنمی پسندم (0) دانلود
کد نمایش ویدئو اشتراک
مطالب مرتبط