نماهنگ من می توانم

من می توانم کوه باشم
سرسخت مانند دماوند
توفانی و بشکوه باشم
چونان ستیغ صبح الوند!
من می توانم مهر باشم
من می توانم ماه باشم
در شام ظلمت خیز تاریخ
تا بی نهایت راه باشم
من میتوانم تا همیشه
گل در کویر و کوه باشم
سرخ و ستبر و با طراوت
بیگانه با اندوه باشم
آینده دست ماست، پیداست
ما ریشه در این خاک داریم
هم ریشه اندرخاک میهن
هم دست بر افلاک داریم
امروز ما خاک وطن را
روحیم، ایمانیم، جانیم
در خاطر ما جاودان است
گلواژه ی " ما می توانیم"
در قلب پرچم نام ایزد
در سینه ها یاد خداوند
مهر شهیدان وطن نیز
با قلبهامان خورده پیوند
ما با سلاح علم و ایمان
در شاهراه انتظاریم
در سردی تحریم و تحدید
سرشار از روح بهاریم!
شاعر: علی اصغر دلیلی صالح

#فجر98 #نماهنگ


می پسندم (0) دانلود
کد نمایش ویدئو اشتراک
مطالب مرتبط