نهم دی روز بصیرت و میثاق با ولایت

نهم دی روز بصیرت و میثاق با ولایت

مقام معظم رهبری: در هرجایی که مردم با شجاعت، بصیرت و عمل متناسب با ایمان خود وارد میدان شدند تمام مشکلات و بزرگترین موانعدر مقابل اراده مردم از بین می رود.


مطالب مرتبط