برای آدمی، هیچ صفتی والاتر از میانه روی و رعایت اعتدال نیست.

نه به اون شوری شور، نه به این بی نمکی

نه به اون شوری شور، نه به این بی نمکی

برای آدمی، هیچ صفتی والاتر از میانه روی و رعایت اعتدال نیست. افراط و تفریط هر دو بد است. زن ذلیل بودن به همان اندازه بد است که زن را ذلیل کنی. درست است که مرد سکان دار کشتی زندگی است، اما همان طور که سکان دار یک کشتی باید قواعد کشتی رانی را بداند، مرد نیز در گرفتن سکان زندگی در دست، باید قواعد سکان داری را بداند. درست است که یک مرد جوان نمی تواند مدعی تجربه یک مرد عاقل و کامل را داشته باشد، اما بسیاری از تجارب لازم در معنای «میانه روی» نهفته است و اگر مرد و زن فقط بتوانند معنی اعتدال و میانه روی را درک و بدان عمل کنند، قطعاً در اداره زندگی موفق خواهند بود.

داشتن سکان یا افسار زندگی در دست، به معنای این نیست که مرد همه علایق و سلیقه های خودش را به زن تحمیل کند. زن و مرد باید قبل از ازدواج تفاوت های طبیعی موجود بین زن و مرد را از طریق مطالعه بدانند و درک کنند و هرگونه رفتار و تصمیم خودشان در رابطه با همسرشان را بر اساس اصالت همین تفاوت ها تنظیم و اجرا کنند.

زن ذلیل بودن به همان اندازه بد است که زن را ذلیل کنی.

هم مرد و هم زن باید این تفاوت ها را بدانند تا بتوانند خواسته ها و توقعات شان از همسر خود را با توجه به این تفاوت ها تنظیم کنند. مرد باید بداند که زن، فردی است مثل خود او و تنها فرقش با او، تفاوت های طبیعی است که آن دو با هم دارند. مرد اگر بخواهد یک مرد کامل باشد، نباید ذلیل زنش باشد و در عین حال، نباید زنش را ذلیل خودش کند و همه حرف ها در این جمله نهفته است که اگر در زندگی رعایت شود، هرگز مشکلی اساسی به وجود نخواهد آمد. البته مشکلات کوچک اجتناب ناپذیرند، اما چون زن و مرد متعادل می توانند مشکلات و مسائل بزرگ را به سادگی بین خودشان طرح کنند و برای آن ها راه حل ایجاد کنند، طبعاً می توانند مشکلات کوچک را ساده تر برطرف کنند.

5d4aaf198b8f3.jpg

و اما یک موضوع ساده، اما بی نهایت مهم، این واقعیت است که شما دو نفر، آشنایی خودتان را با عشق شروع کردید و دوران نامزدی و اوایل زندگی را با عشق گذراندید و اگر افراد با تجربه ای در زندگی باشید، قبول خواهید کرد که عشق نباید به فراموشی سپرده شود و باید همچنان ادامه یابد و اساساً زندگی بدون عشق، هیچ ارزشی ندارد و باید تمام هنرتان را به کار گیرید تا عشق شما همچنان رشد کند و روزبه روز تقویت شود.

اگر چنین باشید، اطمینان داشته باشید که هیچ مشکلی بین شما نمی تواند غیرقابل حل باشد و تنها با عشق است که شما می توانید به خوشبختی واقعی برسید و همیشه احساس شادی و شادابی کنید.


منبع: کتاب 71 نکته کلیدی در زندگی زناشویی (رازهای همسرداری)، مسعود هاشمی، ص24-23.


مطالب مرتبط