نه شرقی نه غربی

نه شرقی نه غربی

#انقلاب_اسلامی متکی به هیچ یک از دو قطب غرب و شرق نمی باشد

امام خمینی؛ ۷ خرداد ۱۳۶۳مطالب مرتبط