شعر کودکانه نیمه شعبان رسید

نیمه شعبان رسید

نیمه شعبان رسید

اومد دوباره خورشید نیمه شعبان رسید

دوباره توی قلبم هزار غنچه خندید

اومد امام زمان (عج) /// چقدر شاده جهان

شده بهار امروز /// انگار توی ایران

5cb46e0d81ca0.jpg


چقدر شاده پدر /// شیرینی پخته مادر

نقل و نبات می دهم /// به دست هر رهگذر

5cb46dfb2da78.jpg


کوچه شده چراغون /// روشن شده چشامون

آخه می یاد دوباره /// اون امام مهربون

خوش آمدی به دنیا /// امام خوب دل ها

تولدت مبارک /// مهدی موعود ما


مطالب مرتبط