هر چه را دارم همه از حضرت رضا (ع) دارم - سیدمحمدعلی خورشیدی

من همسایه هر چه را دارم همه از حضرت رضا (ع) دارم

تا قدم میزنم به صحن عتیق آسمان را به زیر پا دارم

#مداحی آقای سیدمحمدعلی خورشیدی


می پسندم (0) دانلود
کد نمایش ویدئو اشتراک
مطالب مرتبط