هفته دفاع مقدس گرامی باد
۳۱ شهریور ۱۳۹۹ 445 1 MB 69 0

هفته دفاع مقدس گرامی باد

امام خمینی (ره) ما در جنگ برای یک لحظه هم از عملکرد خود نادم و پشیمان نیستیم.


مطالب مرتبط