​همراه کبوتران مرا هم دریاب
۱۴ شهریور ۱۳۹۶ 149 57.2 KB 37 0

​همراه کبوتران مرا هم دریاب

همراه کبوتران مرا هم دریاب

با سوسوی اختران مرا هم دریاب

هرچند که روسیاه تر از همه ام

باحاجت دیگران مرا هم دریاب

*********************************

امام رضا علیه السلام:
كار شایسته و كوشش در پرستش و عبادت را، تنها به اعتماد و پشت گرمىِ محبّت آل محمّد (ص) رها نكنید.
فقه الرضا علیه السلام، ص 339#زیارت_دل
#قرارهشت


مطالب مرتبط