در فضای کنونی جامعه و جنگ نرم دشمن چه موضوعاتی برای هنرمندان و ساخت اثر هنری مناسب است. چگونه می توان از ابتذال و موضوعات بیهوده در رسانه جلوگیری کرد.

هنری که باید انقلابی باشد

هنری که باید انقلابی باشد

نگاهی به فضای کنونی سینما و تلویزیون کشورمان و متاسفانه حاکم شدن نگاه سکولار و ابتذال در برخی از تولیدات رسانه ای ، ما را بر آن می دارد تا بدانیم هنر و تولیدات هنری رسانه ای در جامعه اسلامی چه جایگاهی دارد ، چه ویژگیهایی را باید دارا باشد و رسالت هنر انقلاب چگونه است. اهمیت این موضوع تا جایی است که امام خمینی (ره) در اولین و مهم ترین سخنرانی خود در 12بهمن 57 در بحبوحه مبارزه ملت با رژیم ستمشاهی و هزاران مسئله مهم انقلاب به موضوعی همچون سینما نیز اشاره کند و جمله تاریخی خود را بیان کند «ما با سینما مخالف نیستیم با فحشا مخالفیم» این بیان امام در چنین مقطع تاریخی مهم انقلاب اسلامی حاکی از اهمیت هنر و تاثیرگذاری ان بخصوص سینما دارد. مسئله ای که بنیانگذار انقلاب در سیر تاریخ انقلاب اسلامی به بیان کامل و جامع تری از آن می پردازد. اماماین بیان خود را در پیام به هنرمندانانقلابی به خوبی تبیین می کند ومی نویسند : «تنها هنری مورد قبول قرآن است که صیقل دهنده اسلام ناب محمدی(ص) اسلام ائمه هدی (ع) اسلام فقرای دردمند، اسلام پابرهنگان، اسلام تازیانه خوردگانِ تاریخِ تلخ و شرم‌آور محرومیتها باشد. هنری زیبا و پاک است که ..... نابود کننده اسلام رفاه و تجمل، اسلام التقاط، اسلام سازش و فرومایگی، اسلام مرفهین بی‌درد، و در یک کلمه «اسلام امریکایی» باشد. » (صحیفه امام جلد 21 - صفحه 146)

اگر بخواهیم به مصادیق اسلام ناب محمدی(ص) که امام بدان اشاره می کند بپردازیم. نیم نگاهی به یادداشت رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با دست اندرکاران تولیدات نمایشی تلویزیون بخوبی راه را برای هنرمندان و نویسندگان و برنامه سازان روشن می کند. ایشان پس از بیان جنگ نرم همه جانبه دشمن و غیر قابل انکار بودن آن می فرمایند:« در سریال‌ها به مسائل ملّی بپردازید؛ از شهدای عزیز، از دفاع مقدّس، از انقلاب، از سبک زندگی اسلامی، از انگیزه‌های ایمانیِ ملّت و مظاهر آن، از ایستادگی‌شان در برابر ابرجنایت‌کاران و مفسدان عالم، از راه‌پیمایی اربعین و و و ... بگویید؛ عظمت و استقلال و شجاعت و ظرفیّتهای علمی و عملی این ملّت را با زبان هنر بیان کنید. پرداخت درست و هنرمندانه‌ی این موضوعات بسی جذّاب و پُرمخاطب است، هم در داخل کشور و هم در دیگر کشورها و ملّتها.» 25/8/97
در فضای رسانه ای کنونی کشور و نقشه دشمن برای ایجاد روحیه یاس و ناامیدی در میان مردم ، موضوعاتی را که رهبری به آن اشاره می کنند، موجب بازخوانی اصول و ارمانهای انقلاب و همچنین بیان موفقیت های ملی در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی در عرصه های داخلی و خارجی میشود. چنانکه ایشان در دیدار با کارگردانان سینما به جنبه ای دیگر از این اثرگذاری اشاره می کنند. ایشان می فرمایند:« شما میتوانید در نسل جوان این کشور صبر، امید، شوق، انگیزش، سلامت، نجابت و همه‌ی چیزهایی که یک جامعه‌ی پیشرفته نیاز دارد، القاء کنید. میشود هم به جای امید، نومیدی القاء کرد؛ میشود به جای شوق، رکود القاء کرد.»

آنچه بیان شد گوشه ای از اثرگذاری هنر در مسیر تعالی و پیشرفت انقلاب اسلامی و وظیفه سنگین نخبگان و هنرمندان در عرصه جنگ نرم است. غفلت از هنر و ابزارهای آن برای انتقال پیام انقلاب اسلامی به نسلهای بعدی این کشور ضربات جبران ناپذیری را به انقلاب اسلامی خواهد زد.

مطالب مرتبط