شعر کودک

هوای مشهد

هوای مشهد

قلب من امسال هم

در هوای مشهد است

چون رضای قلب من

در رضای مشهد است

قبله ی زرد منی

ای امام سبز شال

مثل کفتر میزنم

در هوایت بال بال

در هوای گنبدت

گنبد زیبای تو

قلب من پر میزند

با کبوتر های تو


مطالب مرتبط