واکسن تربیت یادتون نره!

تجربیات زندگی را هر چه زودتر به بچه ها منتقل کنید اینا واکسناییه که تو زندگی دارید بهشون می زنید هر چه بیشتر این واکسنا رو بزنند #زندگی کردن رو یاد می گیرند.


می پسندم (0) دانلود
کد نمایش ویدئو اشتراک
مطالب مرتبط