راوی: رجبعلی رجبی، دوست شهید عبّاس بهنام تقدسی

وقتی حرم می روم

وقتی حرم می روم

یک بار که به در خانه عبّاس رفتم، متوجه شدم که پدرش درباره فعالیت های عبّاس با اعتراض به او می گوید: «تو پیش از حدّ فعالیت داری، باید برای وقتت برنامه ریزی کنی، مگر حدیث امام موسی بن جعفر (ع) را نشنیدی که فرموده روزت را تقسیم کن 1- استراحت 2- کار 3- عبادت؛ اگر یکی از آن ها را نداشتی نمی توانی بقیه را انجام دهی...»
عبّاس با احترام به پدرش گفت: «شما کاملاً صحیح می گویید، ولی من تمام تفریح و لذت های روحی ام را وقتی به حرم امام رضا (ع) می روم به دست می آورم و در نماز تمام خستگی هایم رفع می شود و با خواندن قرآن قلبم روشن می گردد؛ این است که نیاز به تفریح و گردش در خیابان ها ندارم...»
پدر عبّاس با شنیدن این حرف ها دیگر چیزی نگفت. آن وقت من و عبّاس راهی حرم شدیم.راوی:
رجبعلی رجبی، دوست شهید عبّاس بهنام تقدسی


مطالب مرتبط