شعر کودکانه نماز و اهمیت به اول وقت بودن آن

وقت نماز

وقت نماز

اتل متل پروانه

نشسته روی شانه

***
صدا میاد چه نازه

می­گه وقت نمازه

***
به این صدا چی می­گن

اذان و اقامه می­گن

***
شیطونه ناراحته

دنبال یه فرصته

***
می­گه آهای مسلمون

نماز رو بعدا بخون

***
هر کسی که زرنگه

با شیطونه می جنگه

***

وقت نماز که می­شه

هر کاری تعطیل می­شه

***
نماز چه قدر شیرینه

اول وقت همینه


مطالب مرتبط