شعر کودکانه میلاد حضرت زینب

ولادت حضرت زینب (س)

ولادت حضرت زینب (س)

دوباره جشن و شادی///دوباره عیدی زیبا

خدا باز هدیه ای داد/// از آن بالا به دنیا

بدنیا آمد ان روز/// گلی با نام زینب

که شد پر نور از او/// دل تاریک هرشب

به دستور خداوند///شد او فرزند زهرا

همان زهرا که اوهست/// گل پیغمبر ما

مدینه شد سراسر///در آن دم غرق شادی

خدایا لطف کردی///که او را آفریدی

همان کس که نمونه/// درست شد مثل مادر

و خوبی کرد بسیار/// به عمرش تا به آخر

چه سختی ها که او دید/// ز دست دشمنان او

چه غم هایی که او خورد///در این دنیا زهر سو

ولی در طول عمرش/// نشد یک لحظه غافل

ز امید و صبوری///برای حل مشکل

و امروز روز عید است/// شب میلاد بانو

و می پیچد نسیمی///ز مهر او به هر سو


مطالب مرتبط