امام نشانه‌ ها و ویژگی‌ هایی دارد. از همۀ مردم داناتر، حکیم ‌تر، با تقواتر، بردبارتر، دلیرتر، باسخاوت ‌تر و عابدتر است...

ویژگی‌ های امام در حدیث امام رضا علیه السلام

ویژگی‌ های امام در حدیث امام رضا علیه السلام

امام رضا علیه السلام فرمودند: «امام نشانه‌ ها و ویژگی‌ هایی دارد. از همۀ مردم داناتر، حکیم ‌تر، با تقواتر، بردبارتر، دلیرتر، با سخاوت ‌تر و عابدتر است... . بوی او خوش ‌تر از رایحۀ مشک است. از همۀ مردم به خود آنان سزاوارتر و از پدران و مادران بر آنان مهربان ‌تر و مشفق ‌تر است. از همه بیشتر در برابر خداوند فروتنی پیشه می ‌کند و به فرمان او سر می ‌نهد و از نهی ‌اش می ‌پرهیزد. دعایش مستجاب است، چندان‌که اگر دعا کند که صخره ‌ای به دو نیم شود، می ‌شود. سلاح و شمشیر رسول خدا صلی الله علیه و آله ذوالفقار نزد اوست. نزد او نوشته ‌ای‌ است که نام شیعیان اهل ‌بیت علیهم السلام تا قیامت در آن آمده است و نوشته ‌ای دارد که نام دشمنان ایشان تا قیامت در آن ذکر شده است؛ «جامعه» نیز نزد اوست و آن نوشته ‌ای‌ است به ‌طول هفتاد ذراع، شامل تمام آنچه بنی‌ آدم به آن نیازمندند؛ همچنین جفر اکبر و جفر اصغر که از پوست بز و پوست قوچ است و همۀ علوم و معارف حتی مجازات یک خراش و زدن یک یا نیم یا ثلث تازیانه در آن ثبت شده است و مصحف فاطمۀ زهرا علیها سلام نیز نزد اوست.»

در روایتی دیگر فرمودند: «امام تأیید شده به روح ‌القدس است. بین او و خداوند ستونی از نور وجود دارد که اعمال بندگان را در آن می ‌بیند و به هرچه نیاز داشته باشد، به وسیله ‌ای بر آن آگاه می ‌شود. خداوند گاه آن عمود نور را می‌ گستراند و [امام آنچه را باید] می ‌داند و گاه آن عمود به هم می ‌آید و [آنچه را لازم نیست] نمی ‌داند.»

اباصلت هروی گوید: امام‌ رضا علیه السلام با هرکسی با زبان خاص خودش سخن می ‌گفتند. ایشان در سخن‌ گفتن به زبان ‌های گوناگون، شیواترین [بیان را داشتند] و داناترین انسان ‌ها بودند. روزی به ایشان عرض کردم: «ای فرزند رسول ‌الله صلی الله علیه و آله، من از آشنایی شما به این زبان ‌های گوناگون در شگفتم.»

امام علیه السلام فرمودند: «ای اباصلت، من حجت خدا بر مردمانم و این‌ گونه نیست که خداوند کسی را حجت بر مردمی قرار دهد که زبان ایشان را نمی‌ داند. آیا این سخن امیرمؤمنان علیه السلام به تو نرسیده است که فرموند: «فصل ‌الخطاب به ما داده شده است»؟ آیا فصل‌ الخطاب چیزی جز آشنایی به زبان ‌های گوناگون است؟»

علی کفشگر فرزقی

منبع:

چشمۀ حکمت رضوی، گزیدۀ کتاب عیون اخبارالرضا علیه السلام، محمدباقر پورامینی، ص115


مطالب مرتبط