ویژگی های انسان بهشتی

پیرمردی خدمت امام باقر علیه السلام گفت آقا میشه عقایدم را برای شما بازگو کنم. آقا فرمودند بگو. گفت من شما را دوست دارم و هرکسی که دشمن شماست دوست ندارم...


نمی پسندم (0) دانلود
کد نمایش ویدئو اشتراک
مطالب مرتبط