ویژگی های خانواده موفّق

خصوصیات خانواده ی موفّق، متفاوت از خصوصیات فرد موفّق است. مثلا بارها شاهد بوده ایم که در رسانه، زوجی را موفّق معرفی کرده اند که آقا، استاد دانشگاه و خانم، پزشک است. در حالیکه ممکن است هر یک...

ویژگی های خانواده موفّق

اگر از شما سؤال شود که خانواده ی موفّق چه ویژگی هایی دارد، یا اگر از شما بخواهند که از میان بستگان، دوستان یا همسایگان خانواده ی موفّقی را معرفی کنید، پاسخ شما چه خواهد بود؟

برای پاسخ به این سؤال باید به این نکته توجه کرد که خصوصیات خانواده ی موفّق، متفاوت از خصوصیات فرد موفّق است. مثلا بارها شاهد بوده ایم که در رسانه، زوجی را موفّق معرفی کرده اند که آقا، استاد دانشگاه و خانم، پزشک است. در حالیکه ممکن است هر یک از این دو در جامعه فرد موفّقی هستند امّا با هم خانواده موفّقی را تشکیل نمی دهند.

هر یک از ما به قصد تشکیل یک خانواده موفّق، اقدام به ازدواج کرده ایم. اساساً خیلی از تردیدها و تأخیرهای جوانان در امر ازدواج، به دلیل نداشتن حس موفّقیت درباره خانواده و والدینشان است. به همین دلیل جوان، پیوسته در تردید و تأمّل می ماند که با چگونه ازدواجی به موفّقیت دست پیدا می کند!؟ به ویژه اینکه اقتضای فرهنگی جامعه ی ما نسبت به ازدواج، به گونه ای است که غالباً سعی و خطایی در آن پذیرفته نمی شود. در واقع فرهنگ و سنت ما با تأکید بر یک انتخاب، حساسیت و لزوم یک انتخاب شایسته را برای جوان دو چندان می کند.

ملاک های موفّقیت

بعضی اوقات سعی می کنیم میزان موفّقیت یک خانواده را با ملاک و معیارهای سطحی خود بسنجیم. به عنوان مثال می گوییم خانواده ای موفّق است که در آن تنش کمتری وجود داشته باشد، در حالیکه باید گفت، ممکن است در مقطعی از زمان، تنشی در خانواده وجود نداشته باشد، امّا این بدان معنا نیست که در آینده نیز تنشی نخواهد بود. اگر ادعا کنیم که چنین خانواده یی را می شناسیم، باید این را در نظر داشته باشیم که ما فقط در یک مقطع زمانی با چنین خانواده هایی مواجه بوده ایم. در نتیجه یا برداشت خود را بر اساس اطلاعات ناقص بنا کرده ایم و یا احتمال دارد که این خانواده در نزد ما این چنین وانمود کرده باشند.

آیا ممکن است که در معادلات انسانی تنش نباشد؟ مگر می شود که در جامعه ی مادی، تزاحم، درگیری و اضطراب وجود نداشته باشد؟ باید گفت در زندگی مادی این امر محال است.

شاید خانواده ای را موفّق بدانیم که خوشی و شادی در آن پایدار باشد، اما آیا خانواده ای را سراغ داریم که هیچ ناگواری و مصیبتی در آن رخ ندهد؟ آیا خانواده ای می شناسیم که خوشی برای اعضاء آن تضمین شده باشد؟ اینجاست که تردید می کنیم که آن چه در وهله ی نخست در ذهن ما معیاری برای موفّقیت جلوه می کند، می تواند معیار مناسبی نباشد.

اگر برای موفّقیت یک خانواده، خوشی و ناخوشی یا اضطراب و تنش معیار است، پس چگونه می توان زندگی حضرت رسول (صلّی الله علیه و آله) و حضرت خدیجه (سلام الله علیها) را یک زندگی موفّق دانست؟ زندگی آن دو بزرگوار از مرحله ی انتخاب تا انتها، سراسر رنج و ناملایمت و در یک فضای سنگین پرتنش بود، اما کیست که در موفّقیت زندگی این دو تن تردیدی داشته باشد؟

وقتی خاطرات همسران شهداء در دوران جنگ را می خوانیم، به خوبی رضایت مندی و حس شیرین این عزیزان از زندگی را می یابیم؛ در حالیکه آنها از خیلی از خوشی هایی که امروزه برای یک خانواده ی موفّق تعریف می کنیم، بی بهره بوده اند. حتی غالباً از ابتدائی ترین حق خود، یعنی حضور در کنار یکدیگر نیز محروم بوده اند، اما چگونه است که گاه با حسرت، چنین خوشی و صمیمیتی را برای خود و زندگی مان آرزو می کنیم؟

درباره موفّقیت باید به نکات زیر توجه داشت:

1- موفّقیت امری نسبی است، کمتر کسی پیدا می شود که در همه ابعاد زندگی به معنای واقعی موفّق باشد. چه بسا فردی در مقایسه با یک فرد موفّقیت کمتر و در مقایسه با فرد دیگر موفّقیت بیشتری داشته باشد.

2- از شاخص های موفّقیت در خانواده می توان به درک و تفاهم پایدار، هم زبانی و هم اندیشی، همکاری، کرامت، سازگاری و مدارا اشاره کرد.

3- موفّقیت در زندگی خانوادگی، تابع اموری اکتسابی است که عزم، اراده و مسئولیت پذیری فرد را طلب می کند.

4- خانواده ها ساختارهای متفاوتی دارند. به همین دلیل، ممکن است روشی که خانواده ای را به موفّقیت می رساند برای خانواده ی دیگر کارآمد و مناسب نباشد. بنابراین هر خانواده برای موفّقیت بیشتر، باید به دنبال روش مناسب و مخصوص به خود باشد. [1]

منبع: کتاب سر دلبران (عوامل آرامش بخش و نشاط آفرین در خانواده)، امیرحسین بانکی پور فرد

-------------------------------

پی نوشت ها:

1. تلخیص از مهارت های زندگی در سیرة رضوی، (محمدرضا شرفی)، ص97-103.

اگر از شما سؤال شود که خانواده ی موفّق چه ویژگی هایی دارد، یا اگر از شما بخواهند که از میان بستگان، دوستان یا همسایگان خانواده ی موفّقی را معرفی کنید، پاسخ شما چه خواهد بود؟

برای پاسخ به این سؤال باید به این نکته توجه کرد که خصوصیات خانواده ی موفّق، متفاوت از خصوصیات فرد موفّق است. مثلا بارها شاهد بوده ایم که در رسانه، زوجی را موفّق معرفی کرده اند که آقا، استاد دانشگاه و خانم، پزشک است. در حالیکه ممکن است هر یک از این دو در جامعه فرد موفّقی هستند امّا با هم خانواده موفّقی را تشکیل نمی دهند.

هر یک از ما به قصد تشکیل یک خانواده موفّق، اقدام به ازدواج کرده ایم. اساساً خیلی از تردیدها و تأخیرهای جوانان در امر ازدواج، به دلیل نداشتن حس موفّقیت درباره خانواده و والدینشان است. به همین دلیل جوان، پیوسته در تردید و تأمّل می ماند که با چگونه ازدواجی به موفّقیت دست پیدا می کند!؟ به ویژه اینکه اقتضای فرهنگی جامعه ی ما نسبت به ازدواج، به گونه ای است که غالباً سعی و خطایی در آن پذیرفته نمی شود. در واقع فرهنگ و سنت ما با تأکید بر یک انتخاب، حساسیت و لزوم یک انتخاب شایسته را برای جوان دو چندان می کند.

ملاک های موفّقیت

بعضی اوقات سعی می کنیم میزان موفّقیت یک خانواده را با ملاک و معیارهای سطحی خود بسنجیم. به عنوان مثال می گوییم خانواده ای موفّق است که در آن تنش کمتری وجود داشته باشد، در حالیکه باید گفت، ممکن است در مقطعی از زمان، تنشی در خانواده وجود نداشته باشد، امّا این بدان معنا نیست که در آینده نیز تنشی نخواهد بود. اگر ادعا کنیم که چنین خانواده یی را می شناسیم، باید این را در نظر داشته باشیم که ما فقط در یک مقطع زمانی با چنین خانواده هایی مواجه بوده ایم. در نتیجه یا برداشت خود را بر اساس اطلاعات ناقص بنا کرده ایم و یا احتمال دارد که این خانواده در نزد ما این چنین وانمود کرده باشند.

آیا ممکن است که در معادلات انسانی تنش نباشد؟ مگر می شود که در جامعه ی مادی، تزاحم، درگیری و اضطراب وجود نداشته باشد؟ باید گفت در زندگی مادی این امر محال است.

شاید خانواده ای را موفّق بدانیم که خوشی و شادی در آن پایدار باشد، اما آیا خانواده ای را سراغ داریم که هیچ ناگواری و مصیبتی در آن رخ ندهد؟ آیا خانواده ای می شناسیم که خوشی برای اعضاء آن تضمین شده باشد؟ اینجاست که تردید می کنیم که آن چه در وهله ی نخست در ذهن ما معیاری برای موفّقیت جلوه می کند، می تواند معیار مناسبی نباشد.

اگر برای موفّقیت یک خانواده، خوشی و ناخوشی یا اضطراب و تنش معیار است، پس چگونه می توان زندگی حضرت رسول (صلّی الله علیه و آله) و حضرت خدیجه (سلام الله علیها) را یک زندگی موفّق دانست؟ زندگی آن دو بزرگوار از مرحله ی انتخاب تا انتها، سراسر رنج و ناملایمت و در یک فضای سنگین پرتنش بود، اما کیست که در موفّقیت زندگی این دو تن تردیدی داشته باشد؟

وقتی خاطرات همسران شهداء در دوران جنگ را می خوانیم، به خوبی رضایت مندی و حس شیرین این عزیزان از زندگی را می یابیم؛ در حالیکه آنها از خیلی از خوشی هایی که امروزه برای یک خانواده ی موفّق تعریف می کنیم، بی بهره بوده اند. حتی غالباً از ابتدائی ترین حق خود، یعنی حضور در کنار یکدیگر نیز محروم بوده اند، اما چگونه است که گاه با حسرت، چنین خوشی و صمیمیتی را برای خود و زندگی مان آرزو می کنیم؟

درباره موفّقیت باید به نکات زیر توجه داشت:

1- موفّقیت امری نسبی است، کمتر کسی پیدا می شود که در همه ابعاد زندگی به معنای واقعی موفّق باشد. چه بسا فردی در مقایسه با یک فرد موفّقیت کمتر و در مقایسه با فرد دیگر موفّقیت بیشتری داشته باشد.

2- از شاخص های موفّقیت در خانواده می توان به درک و تفاهم پایدار، هم زبانی و هم اندیشی، همکاری، کرامت، سازگاری و مدارا اشاره کرد.

3- موفّقیت در زندگی خانوادگی، تابع اموری اکتسابی است که عزم، اراده و مسئولیت پذیری فرد را طلب می کند.

4- خانواده ها ساختارهای متفاوتی دارند. به همین دلیل، ممکن است روشی که خانواده ای را به موفّقیت می رساند برای خانواده ی دیگر کارآمد و مناسب نباشد. بنابراین هر خانواده برای موفّقیت بیشتر، باید به دنبال روش مناسب و مخصوص به خود باشد. [1]

منبع: کتاب سر دلبران (عوامل آرامش بخش و نشاط آفرین در خانواده)، امیرحسین بانکی پور فرد

-------------------------------

پی نوشت ها:

1. تلخیص از مهارت های زندگی در سیرة رضوی، (محمدرضا شرفی)، ص97-103.

مطالب مرتبط
دیدگاه خود را ارسال کنید
تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نشده است.
ویژه ها
عید در حرم امام رئوف

عید در حرم امام رئوف

9224

عید در حرم امام رئوف


عکس حرم مطهرامام رضا علیه السلام

عکس حرم مطهرامام رضا علیه السلام

8634

فقیر و خسته به درگاهت آمدم رحمی که جز ولای توام نیست هیچ دست آویز حرم مطهرامام رضا علیه السلام


زائر حرم امام رضا علیه السلام

زائر حرم امام رضا علیه السلام

7963

دولت دراین سرا و گشایش دراین در است ... السلام علیک یا انیس النفوس یا علی بن موسی الرضا(ع) #امام_رضا_علیه_السلام #حرم_امام_رضا_علیه_السلام #حرم_مطهر_رضوی


ضریح حرم مطهر امام رضا علیه السلام

ضریح حرم مطهر امام رضا علیه السلام

8911

قلب مرا به پای ضریح ات گره بزن بیمارم و دخیل شفای تو می شوم


دربانان حرم مطهر امام رضا علیه السلام

دربانان حرم مطهر امام رضا علیه السلام

9693

از رهگذر خاک سر کوی شما بود؛ هر نافه که در دست نسیم سحر افتاد


بیشتر