شعر پادشاه آسمانی با موضوع امام رضا علیه السلام برای کودکان

پادشاه آسمانی

پادشاه آسمانی

پادشاه آسمانی

ما اهل شهر بهشتیم /// با پادشاهی آسمانی

با پادشاهی که امام است /// نور خدا در زندگانی

سلطان ما هرگز ندارد /// زندان وزندانبان وسرباز

هرلحظه هر کس که بخواهد /// می بیندش او با در باز

هر دل که با او آشنا شد /// اندوه وغم هرگز ندارد

مشگل گشای واقعی اوست /// آن عالم آل محمد

او چشمه ی علم خداییست /// اسرار دین در سینه اوست

هرکس که مهمان رضا شد /// از عطر او همواره خوش بوست

در قلب ما مولای مهر است /// درچشم ما شاه شفاعت

در سایه اش ما شادمانیم /// ما شادمانیم تا قیامت


مطالب مرتبط