خودنمایی کودک

وقتی کودکی می گوید "می توانم " این اعتماد به نفس #کودک است


نمی پسندم (0) دانلود
کد نمایش ویدئو اشتراک
مطالب مرتبط