کتاب سوم از مجموعه «من دیگر ما» به نقش آزادی در تربیت فرزند پرداخته است.

پرنده های در قفس و کودکی های نارس

پرنده های در قفس و کودکی های نارس

مشخصات کتاب:
عنوان: پرنده های در قفس و کودکی های نارس (نقش آزادی در تربیت فرزند)
نویسنده: محسن عباسی ولدی
ناشر: آیین فطرت
سال چاپ: 139۵

قسمتی از کتاب:

باید کودکی کرد تا بزرگ شد. بچه هایی که از بچگی کردن محروم می شوند، بزرگ هم که می شوند، کودک می مانند. این کودکی های نارس، یکی از موانع بزرگ در مسیر تربیت فرزند است. پرنده های کوچک خانه ما، اگر آزاد نباشند،‌ نمی توانند کودکی کنند. قفس با نوع آفرینش آنها سازگار نیست. آزادی بچه ها از تولد تا هفت سالگی، موجب تخلیه شیطنت و تبدیل شدن آن به سرمایه ای برای تربیت بهتر می شود، اما اگر این شیطنت آزاد نشد، باید در انتظار تبدیل شدن آن به شرارت نشست.

5b3890319e4f4.jpg

کتاب «پرنده های در قفس...» کتاب سوم از مجموعه «من دیگر ما» است که به نقش آزادی در تربیت فرزند پرداخته است. از آنجا که بحث آزادی و بازی، ‌از اصلی ترین و مهم ترین راه های ابراز محبت است و حد و حدود آن کمتر بیان شده است در این کتاب درباره آزادی و نقش آن در ابراز محبت،‌ آثار آزادی، نتایج محدودیت های بی جا،‌ دلایل آزاد نگذاشتن فرزندان به وسیله والدین، ‌هنر آزاد گذاشتن کودکان و هنر محدود کردن آزادی بحث شده است. ویژگی اصلی مجموعه «من دیگر ما» داستان واره ها و مثال هایی از زندگی واقعی است و این کتاب مشتمل هفت بخش و دارای تصاویر خلاقانه درباره هر موضوع است. عناوین این بخش عبارتند از:

بخش اول: پرنده ام مرا رها کن از قفس

بخش دوم: پرنده در خال آسمان زیباست

بخش سوم: رفتارشناسی پرنده های قفسی

بخش چهارم: چرا پرنده ها را در قفس دوست داریم؟

بخش پنجم: چگونه میله های قفس را بشکنیم؟

بخش ششم: قفس، تنها راه دربند کردن پرنده نیست

بخش هفتم: پرنده ام تا امروز در قفس بوده!


مطالب مرتبط