شعر کودک

پرچم ایران

پرچم ایران

در دست دارم امروز///پرچم کشورم را

سفید و سرخ و سبز است/// سه رنگ پرچم ما

معنای این سه رنگ است:/// شادی و صلح و ایثار

در راه رشد میهن/// با شوق، گام بردار

مادر می‌گوید ایران/// یک خاک آسمانی‌ست

هر گوشۀ‌ این وطن/// کودک من، دیدنی‌ست

باید قدر وطن را/// از ته دل بدانیم

برای حفظ ایران/// تا پای جان بمانیم

یادت بماند این را/// کودک خوب و آگاه

قرار ما همیشه/// بیست و دوم بهمن ماه


مطالب مرتبط