پوستر «اربعین» محبت امام حسین (ع) در کلام امام صادق (ع)

پوستر «اربعین» محبت امام حسین (ع) در کلام امام صادق (ع)

امام صادق علیه السلام فرمودند: هرکس خدا خیر خواه او باشد محبت حسین علیه السلام و زیارتش را در دل او می اندازد.


مطالب مرتبط