پوستر «باعث سرزنش ما نشوید»

پوستر «باعث سرزنش ما نشوید»

امام صادق علیه السلام می فرمایند: مبادا کاری کنید که ما را بدان سرزنش کنند همانا فرزند بد، پدرش را به کردار او سرزنش کنند. برای کسی که به او دل داده اید(امام خود) زینت باشید و عیب و ننگ مباشید.

#امام_صادق #پیامبر #میلاد #پوستر


مطالب مرتبط