پوستر واجب بزرگ اسلامی

پوستر واجب بزرگ اسلامی

قیام امام حسین علیه السلام برای این بود که واجب بزرگ اسلامی «تجدید بنای نظام و جامعه اسلامی و جلوگیری از انحرافات» را انجام دهد.

#امام_حسین

#محرم

#پوستر



مطالب مرتبط