شعری به زبان کودکان از اخلاق پیامبر(ص)

پیامبر

پیامبر

با بچه ها مهربان بود /// با پیرها مهربان تر

خوشرو و خوش اخلاق و خوش بو /// از هر چه خوبی بود بهتر

وقتی که او آمد ، بدی رفت /// دل با خداوند آشنا شد

قرآن چراغ راه آورد /// دنیا پر از مهر و صفا شد

فرقی نمی کرد او برایش /// باشی سفید و یا سیاه پوست

پیغمبر ما زود می شد /// با هر غریب و آشنا دوست

5daf30131b4ad.jpg

پیغمبر ما دوست می داشت /// باشیم با هم مهربان تر

اسلام را او به ما داد /// باشیم با هم برابر

ما پیرو اسلام اوییم /// دین و پر از مهر و محبت

امروز ، روز رحلت اوست /// پیغمبر خوبی و رحمت


مطالب مرتبط