چهل روز متوالى از عاشورا تا اربعين در واقع مراسم سالانه و رسمى اعلام انزجار از ظالمان تاريخ است و در اين اعتراض عمومى، حسين (ع) سمبل شجاعت، پايمردى و آزادگى و يزيد نماينده و مظهر جور و فجور است.

پیام اربعین

پیام اربعین

عصر عاشورا آغاز رسالت بود و از همان ساعت، خون گرم سالار شهيدان، دروازه دلهايى را گشود كه با هيچ لشگرى بجز خون فتح نمى شد. وقتى كه گرد و خاك پيكار عاشورا فرو نشست، دوران پس از حسين علیه السلام يعنى فصل پيام آغاز شد.

در فصل پيام خون، زينب(س) عاشورايى در تبعيد به پا مى كند و جوامع بشرى از آن تاريخ به بعد گلواژه آزادى و شهادت را از شجره خونين كربلا مى چينند. ياد بود رستاخيز عاشوراى تو هر سال با شكوهتر از سال پيش بر پا مى شود و هر محرم و صفر شور و شعور و عشق و عقل، در صحنه جامعه و در درون انسانها به ملاقات هم مى آيند، اگر عشق تو در دلها نبود عقل بى پناه مى ماند و اگر شور تو بر سرها نبود شعور مى خشكيد. ياد بود رستاخيز تو هر سال از عاشورا تا اربعين، خلق جهان را متوجه پيام قيامت مى كند.

عاشورا روز شهادت حماسه سازان و اربعين روز زيارت مرقد عاشور سازان است .

عاشورا خروس خون حسين(ع) و اربعين، پژواك اين فرياد ظلم شكن است.

عاشورا و اربعين نقطه ابتدا و انتهاى عشق نيست بلكه چله عارفانه شيعه است ولى نه مثل چله درويشان و مرتاضان در كنج عزلت و خانقاه. بلكه همچون خود حسين(ع) در ميانه انسانها و جامعه . عاشورا تا اربعين نقطه اوج عشق حسين(ع) است و در اين چهل روز، حسين عليه السلام تنها سخن محافل و مجالس است تا در طول عمر انسان بهانه بيدارى ظلم ستيزى باشد.

عاشورا زمانه خون و ايثار و اربعين بهانه تبليغ و پيمان است.

عاشورا روزى است كه حسين(ع) با تاريخ سخن گفت و اربعين روزى كه تاريخ ، پاى درس حسين عليه السلام مى نشيند.

عاشورا روز كشت خون خدا در كوير جامعه ظلم زده و و اربعين آغاز برداشت اولين ثمره آن است. اربعين فرصتى براى اعلام همبستگى با عاشورا است .

زيارت اولين زائران حسين و بازگشت اهل بيت امام(ع) بر سر خاك گلگون شهيدان بهانه اى منطقى براى تاسيس عزاى اربعين بود. اولين [زائر] حسين عليه السلام چه جابر باشد و چه ديگران و جابر قبل از اهل بيت(ع) به كربلا آمده باشد يا پس از آنان و اين حضور چه در اربعين اول باشد و چه در اربعين دوم، تغييرى در فلسفه اعلام اربعين به عنوان چهل روز عزا براى حسين عليه السلام ايجاد نمى كند.

چهل روز متوالى «از عاشورا تا اربعين» در واقع مراسم سالانه و رسمى اعلام انزجار از ظالمان تاريخ است و در اين اعتراض عمومى ، حسين سمبل شجاعت، پايمردى و آزادگى و يزيد نماينده و مظهر جور و فجور است. در اين چهل روز ياد حسين(ع) صدرنشين محفل دلها است و افكار عمومى بيش از هر حادثه مهم ديگرى تحت تاثير حادثه كربلا است و اين چهل روز فرصت مناسبى است تا مردم، عشق به حسين(ع) و كينه و تنفر از قاتلان او را در دل خود بپرورانند و اين كينه مقدس را با پوست و گوشت خود و فرزندانشان در آميزند و عظمت گرمى حماسه عاشورا را به هر عصر و نسلى برسانند و شور عاشورا را هر سال تازه تر از سال گذشته بر پا كنند تا كلاس درس عاشورا هر سال با شكوهتر از سال پيش ‍ دائر گردد. اينجاست كه فلسفه اربعين رخ مى نمايد. باشد تا ما نيز از اين كلاس پر بار درس شهادت بياموزيم و خود را جهت يارى مولايمان حضرت مهدى (عج ) آماده نمائيم .

#اربعین#عاشورا#امام_حسین

علی کفشگر فرزقی

منبع: برگرفته از کتاب از عاشورا تا غدير، محمد عسكرى(تلخیص)


مطالب مرتبط