انسان ها در عصر ظهور، شاهد پیشرفت و توسعه ای بی نظیر در دانش ، صنعت ، فن آوری و تولید خواهند بود و امر مجهول ومبهمی فراروی آنان نخواهد...

پیشرفت و ترقی فراگیر در عصر ظهور
۲۵ فروردین ۱۳۹۶ 647 159.9 KB 85 0

پیشرفت و ترقی فراگیر در عصر ظهور

انسان ها در عصر ظهور، شاهد پیشرفت و توسعه ای بی نظیر در دانش ، صنعت ، فن آوری و تولید خواهند بود و امر مجهول ومبهمی فراروی آنان نخواهد ماند. شاخه ها و شعبه های مختلف علم بر روی آنان ، گشوده شده و پرده های ظلمت و نادانی از دیدگانشان به کناری زده خواهد شد.
فن آوری در زمینه ی ارتباطات ، اطلاعات و وسایل حمل ونقل به سرعت پیشرفت کرده ومردم از مواهب و مزایای این دانش همراه با حکمت و بصیرت خواهد بود که در نتیجه ، مردم به باطن و حقیقت دنیا و طبیعت پی خواهند برد وهمه چیز را برای تکامل خود به کار خواهند گرفت.
امام باقر علیه السلام می فرمایند:«هنگامی که قائم قیام می کند ، دستش را به سر بندگان می گذارد وبدین وسیله عقل های آنان را جمع و افکارشان را کامل می کند. »1 ونیز :« وقتی قائم ما قیام می کند ، خداوند بر وسعت بینایی وشنوایی مردم می افزاید...»2
«در زمان ظهور مهدی علیه السلام به مردم حکمت عطا می شود ...»3 ونیز: «اوزمین را از روشنی وعقل و منطق (دلایل واضح و روشنگر ) پر می کند....»4
از روایات مربوط به این باب چندین برداشت مهم به دست می آید:
اول ، محدویت و مانعی از افاضه ی علم بی کران امام علیه السلام وجود ندارد وهمه شعبه ها و گونه های مختلف دانش بشری، از رشد و پیشرفت زیادی برخوردار خواهند شد که تصور آن برای هیچ کس ممکن نیست.
دوم، این دانش پیشرفته مرتبط با غیب وعلم نامحدود الهی است؛ بنابراین آثار و پیامدهای گسترده ومثبتی دارد و بشر ، نهایت بهره مند ی و استفاده را از آن خواهد برد.
پی نوشت ها:
1- علی بن عبدالکریم نیلی ، منتخب الانوار المضیئه، ص200.
2- محمد باقر مجلسی، بحارالانوار ، ج52، ص336.
3- محمدبن ابراهیم نعمانی ، الغیبه، ص 239،ح30.
4- محمدبن حسن طبرسی ، اثبات الهداه، ج3 ، ص524 ، ح404.


مطالب مرتبط