روزى جعفر بن على علوى با وضع نامناسب از کنار عده‏اى از جوانان بنى هاشم گذشت. آن ها او را به جهت ظاهر نامناسب او تحقیر کردند، حضرت رضا...

پیشگویى‏ هاى گوناگون امام

پیشگویى‏ هاى گوناگون امام

حضرت خبر داد به این که عبدالله (یعنى مأمون) محمد (یعنى امین) را خواهد کشت و چون راوى با تعجب پرسید، عبدالله پسر هارون، محمد پسر هارون را مى‏کشد ؟! فرمود : آرى عبدالله که در خراسان است محمد بن زبیده را که در بغداد است، خواهد کشت و همین گونه نیز شد... و چون فرزند حضرت صادق (ع) علیه مأمون در مکه قیام کرد، حضرت به او فرمود : اى عمو! پدر و برادرت را تکذیب نکن، این کار سرانجام ندارد و پایان نمى ‏پذیرد، و همین گونه شد و اندکى بعد، وى از سپاه مأمون شکست خورد و خود را خلع کرد .

روزى جعفر بن على علوى با وضع نامناسب از کنار عده ‏اى از جوانان بنى هاشم گذشت. آن ها او را به جهت ظاهر نامناسب او تحقیر کردند، حضرت رضا (ع) فرمود: به زودى او را با مال زیاد و پیروان فراوان خواهید دید، حدود یک ماه نگذشت که والى مدینه شد و وضع او نیکو گشت.

منبع: حکایت آفتاب، تالیف سید محمد نجفی یزدی، تهیه و تدوین اداره امور فرهنگی آستان قدس، نشر قدس رضوی.


مطالب مرتبط