امام رضا علیه السلام جایگاه علمی ویژه ای داشت و از دانشی سرشار بهره مند بود.

چرا به امام رضا علیه السلام عالم آل محمد می گویند؟

چرا به امام رضا علیه السلام عالم آل محمد می گویند؟

امام رضا علیه السلام جایگاه علمی ویژه ای داشت. او از دانشی سرشار بهره مند بود و این برجستگی علمی او در رویارویی با دانشمندان ادیان و مذاهب دیگر ، بهتر آشکار می شد. جلسات و محافلی که علما و دانشمندان مختلف گرد هم می آمدند و به بیان دیدگاه ها و نظرات خویش می پرداختند، در آن زمان رونق خاصی داشت. حاکمان آن عصر ، گاه برای جلوه دادن شکوه دربار خویش، گاه به منظور گرایش دانشمندان به دربار، و زمانی برای این که بر عقیده کسی چیره شوند، در کنار مجالس دیگر، به برگزار کردن نشست های علمی نیز می پرداختند. این محافل که به جلسات (مناظره) معروف بود، بهترین مکان برای ابراز شایستگی های علمی افراد به شمار می رفت .

در عصر امام رضا علیه السلام، آن گاه که همه دانشمندان جمع می شدند و به گفت و گو می پرداختند و سرانجام در پاسخ دیگران فرو می ماندند، دست به دامان امام رضا علیه السلام می شدند تا بر حقانیت مطلب خویش گواهی دهند .

یکی از مهم ترین و معروف ترین لقب های امام رضا علیه السلام، «عالم آل محمد» است. این که از میان همه امامان شیعه، حضرت امام رضا به این لقب شهرت یافته است، خود دلیل برجستگی آن امام از جهت دانش های رایج در زمان خویش و یافتن فرصت برای آشکارسازی آن علوم می باشد .

اباصلت که یکی از یاران امام است، از برادرزاده امام رضا علیه السلام روایتی نقل می کند که خواندنی است. با توجه به این روایت تو هم می توانی بفهمی که این لقب حضرت از کجا آمده است. او می گوید :

امام موسی بن جعفر علیه السلام به فرزندانش می فرمود : برادرتان، علی بن موسی (یعنی امام رضا)، عالم آل محمد است . نیازهای دینی خود را از وی فرا بگیرید و آن چه را به شما آموزش می دهد، به یاد داشته باشید، زیرا پدرم امام صادق علیه السلام بارها به من می فرمود : عالم آل محمد در نسل توست و ای کاش من می توانستم او را ببینم .

یکی از نکاتی که در بررسی شخصیت علمی امام مورد توجه همگان قرار گرفته و آن را بازگو کرده اند، این است که امام رضا علیه السلام با هر گروهی به زبان خودشان سخن می گفت و به تعبیر اباصلت، شیواترین و داناترین مردم به هر زبان و فرهنگی بود. اباصلت که خود این سخن را می گوید، از این تسلط امام به زبان های مختلف شگفت زده می شود و این تعجّب خود را به امام اظهار می نماید و امام در پاسخ می فرماید :من حجت خدا بر مردم هستم. چگونه می شود چنین فردی زبان آنان را درک نکند؟ مگر نشنیده ای که امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود : به ما (فصل الخطاب) داده اند، و آن چیزی نیست، جز آشنایی با زبان دیگران .

اینها نمونه ای از شخصیت علمی امام علیه السلام است.

علی کفشگر فرزقی

منبع:

دانستنی هاي حضرت امام رضا علیه السلام(دانستنیهاي رضوي 2)، احمد سعیدی, ص 111


مطالب مرتبط