چشم تو زینت تاریکی نیست

اگر بدانی چقدر دوستت دارم. دلم میخواهد بهترین ها برای تو باشد. به خاطر دوست داشتن است که گاه حرف هایی از من می شنوی که دوستشان نداری.

می دانی چقدر برایم سخت است که پا بگذارم روی غرورم و بی آنکه فکر کنم در مورد من چگونه قضاوت می کنی تو را از رفتارنادرستی منصرف کنم؟
می توانم بی تفاوت از کنارت بگذرم بی آنکه به سرنوشتت علاقه مند باشم.
می دانی!
وقت هایی هست که با هزار ترس و دلهره در تصمیم گیری دچار لغزش و خطا می شوم اما چیزی نمی گذرد که عواقب اشتباهم گریبانم را می گیرد.با خودم می گویم:چقدر من بدشانسم! مردم هزارجور اشتباه می کنند و حریص تر می شوند؛زرنگی هایشان به نفعشان تمام می شود!
خدا قلبم را آرام می کند و می گوید:اول نورچشمی ها!
یادم می افتد که من روی تمیز بودن شیشه ی عینکم خیلی حساسم.اما تا سر سال نشود به فکر شستن فر‌ش های خانه نمی افتم.
تو جلوی چشم خدایی!اگر لکه ی گناه بیفتد روی صورت ماهت و شیطان فرصت بازگشت را از تو بگیرد دورتر و دورتر می شوی.
برای همین است که می گویم ما انسانیم و به سرنوشت هم علاقه مندیم که اگر نباشیم مرده ی متحرکی هستیم که هیچ چیز برایش مهم نیست.
کسی در میدان ولی عصر منتظر ماست. ما قرار داریم؛باید به قرارمان برسیم.
اگر ببینی کسی مسیر را اشتباه می رود و از موعد قرار دورتر می شود سکوت می کنی؟
اگر فکر می کنی اخم تو او را از مسیر گناه برمی گرداند اخم کن. اگر حرف های خوبی برای گفتن داری به زبان محبت بگو. آدمها کسی که واقعا دوستشان داشته باشد را پس نمی زنند حتی اگر نخواهند به حرفهایش عمل کنند.
امربه معروف زخم زبان زدن نیست، کنایه گفتن نیست.اظهار برتری و خوبی نیست.باید عاشق باشی. عاشقی که از گناهکار بیزار نیست از گناه او بیزار است.
اگر چشم هایمان را به روی گناهانی که در جامعه از تک تک دوستانمان سر می زند ببندیم. اگر بگوییم عیسی به دین خود موسی به دین خود!اصلا به من چه ربطی دارد، او فردا دوباره همان کار را می کند. باید فرهنگسازی بشود و هزار عذر و بهانه ی دیگر،گناهان ما چهره ی شهر را زشت می کنند.
امنیت جامعه از دست می رود زمام امورمان به دست ستمگران می افتد و آن وقت است که برای احیای ارزش ها دیگر تذکر ساده ی من و تو کارساز نیست. قیامی به بزرگی قیام اباعبدالله می خواهد و بذل جان!
اگر تشنه ای را ببینی و توان آن را داشته باشی که به او جرعه آبی بدهی می گویی صبر کن تا لوله کشی سراسری بشود؟
اگر خانه را امروز تمیز کنی فردا دوباره کثیف نمی شود؟ساکت راضی شریک جرم است پس این بهانه ها شایسته ی یک منتظر واقعی نیست. به خاطر دوست داشتن از همه ی توان و استعدادت برای پراکندن بذر نیکی ها استفاده کن.اصلا خودت مظهر خوبی ها باش و از بدی ها پیراسته شو. آن وقت وجود تو امربه معروف و نهی از منکر است. یادت باشد کسی در میدان ولی عصر منتظرماست. باید به قرارمان برسیم.
چشم تو زینت تاریکی نیست
پلک ها را بتکان
کفش به پا کن و بیا

زینب احمدی


مطالب مرتبط