حفظ چهل حديث، مورد تأكيد پيامبراعظم اسلام (ع) و توجه ويژه ی عالمان دين بوده است.

چهل حدیث از امام کاظم علیه السلام(ملکوت هفتم)

چهل حدیث از امام کاظم علیه السلام(ملکوت هفتم)

مخاطبان ارجمند مي دانند كه حفظ چهل حديث، مورد تأكيد پيامبراعظم اسلام (ص) و توجه ويژه ی عالمان دين بوده است، به گونه اي كه كتاب هاي اربعين حديث، مجلدات قابل توجهي از آثار عالمان بزرگ ديني را به خود اختصاص داده و امام راحل (قدس سره) نيز با نگاشتن كتاب اربعين به اين مهم اهتمام ورزيده اند.

اداره امور فرهنگي آستان قدس رضوي با توجه به اين مهم برآن شد كه اربعيني از سخنان امام موسی بن جعفر (ع) را در مجموعه ا ي كوچك، به پيشگاه دوستداران و پيروان آن حضرت، تقدیم کند تا مؤمنان از خورشید پر فروغ اندیشه ی آن حضرت، خوشه هاي نور بچينند و از فروغ عالم آراي آن، بهره ور گردند. و در ذيل احاديث، اشعاري با نگاه به سخنان آن حضرت آورده شده است.

عناوین احادیث کتاب عبارتد از:

خشم، بهترینِ صدقه ها، میانه روی، شاد کردن مؤمن، شکر نعمت، نشانه ی مؤمن، پایداری نعمت، زکات، همنشینی با دینداران،بدی به برادر، خودپسندی، جهاد روزی، نصیحت گرِ نفس، کبر، بند نیکی، دیدار دوستان، تلقین تنگدستی، شوخی بی رویهّ، نشانه ی اندیشه، بهای بهشت، آزمایش ایمان، گرفتاری های گناه،قویت رین مردم، ضرر ایاّم، رسیدگی به اعمال، نیمی از زندگی، سپاس از پدر و مادر، شرم در نهان، اعتدال، جهاد زن، مزار صالحان، زشتی دستِ رد، مشورت، دل های ترسان

نافله، خوبی بسیار، بخیل، نشانه ی ظهور، بی حوصلگی، تکلّف بی ثمر.

علی کفشگر فرزقی

دانلود کتاب


مطالب مرتبط