«اِنَّ الصَّمتَ بابٌ مِن اَبوابِ الحِکمَة» سکوت دری از درهای حکمت است.

چهل حدیث - حدیث 40 : سکوت

چهل حدیث - حدیث 40 : سکوت

قَالَ الرِضا علیه السَّلام:

«اِنَّ الصَّمتَ بابٌ مِن اَبوابِ الحِکمَة»
سکوت دری از درهای حکمت است. (الکافی/ ج2/ ص113)

با خلق خداوند دو رویی بس کن.
سنگ افکنی راه نکویی، بس کن.
فرمود: سکوت باب حکمت باشد.
بسیار مگو، زیاده گویی بس کن.

منبع: کتاب چهل حدیث از امام رضا علیه السلام، رضای آل محمد علیهم السلام، معاونت تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی


مطالب مرتبط