«اَلإِمَامُ اَلدَّلِیلُ فِی الْمَهَالِکِ، مَنْ فَارَقَهُ فَهَالِکٌ» امام راهنمای در مهلکه هاست و هر آن که از او جدا شود هلاک گردد.

چهل حدیث - حدیث 9 : خورشید هدایت

چهل حدیث - حدیث 9 : خورشید هدایت

قَالَ الرِضا علیه السَّلام:

«اَلإِمَامُ اَلدَّلِیلُ فِی الْمَهَالِکِ، مَنْ فَارَقَهُ فَهَالِکٌ»
امام راهنمای در مهلکه هاست و هر آن که از او جدا شود هلاک گردد. (الکافی/ج1/ص198)

خورشید هدایت و حیات است امام.
سرچشمه ی فیض و برکات است امام.
نابود شود هر که از او دور افتد.
در مهلکه ها، دست نجات است امام.

منبع: کتاب چهل حدیث از امام رضا علیه السلام، رضای آل محمد علیهم السلام، معاونت تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی
مطالب مرتبط