اعتقاد مستمر والدین به اصول عبادی و اخلاقی و عمل به آن ها، مهم ترین عامل تثبیت آموزه های دینی در کودکان است

چگونه آموزه های دینی را در فرزندمان ماندگار کنیم؟

چگونه آموزه های دینی را در فرزندمان ماندگار کنیم؟

برای ماندگاری هرچه بیشتر آموزه های دینی باید نکاتی را رعایت کرد تا آثار آن مقطعی و موقت نباشد. از جمله مواردی که موجب می شود آثار مفاهیم دینی ماندگار باشد عبارتند از:

- تداوم والدین: اعتقاد مستمر والدین به اصول عبادی و اخلاقی و عمل به آن ها، مهم ترین عامل تثبیت آموزه های دینی در کودکان است.

- تهیه امکانات: توصیه می شود امکانات جذّابی ماننده سجاده زیبا، تسبیح، عطر، قبله نما، چادر، تهیه آب گرم در زمستان برای وضو و... را برای تمایل بیشتر فرزندان به امور عبادی تهیه کنید.

- تمرین دادن: قرار گرفتن پسران و دختران برای نماز در کنار پدر و مادر، بیدار کردن کودک در سحرهای ماه مبارک رمضان، کمک به ناتوانان و نیازمندان با مشارکت فرزند و...

- حضور در محافل مذهبی: شرکت با فرزندان در محافل مذهبی ایام محرّم و صفر، دعای کمیل، اعیاد و... .

- ارتباط با خانواده های مذهبی

5d8b7b36a6c47.jpg

- الگودهی مناسب: والدین باید توجه داشته باشند که علاقه مندی به الگوهای غربی و بی توجهی به شخصیت های فرهنگی و مذهبی، موجب چرخش نوجوانان از الگوهای ارزشی به الگوهای ضدّ ارزشی می شود.

اعتقاد مستمر والدین به اصول عبادی و اخلاقی و عمل به آن ها، مهم ترین عامل تثبیت آموزه های دینی در کودکان است.

- تشویق و تحسین: تشویق معجزه می کند. اگر کودک در مسأله عبادی، تلاشی کرده است، باید تشویق شود. البته باید توجه داشت که تشویق به امور مادی محدود نشود تا کودک برای مادّیات، عبادات نکند؛ بلکه تحسین باید به صورت مسائل معنوی مانند بوسیدن، تفریح بردن، برخورد محبّت آمیز و... نیز انجام شود. هم چنین تشویق، چند وقت یک بار صورت گیرد، نه پیوسته و بعد از هر عمل عبادی، چراکه نوجوان را اهل معامله می کند.

- القای غیرمستقیم: القای ارزش های دینی به طور غیر مستقیم، تأثیر بیشتری در مقایسه با اوامر و نواهی در فرزندان خواهد داشت. استفاده از قالب های داستان، شعر، شرح حال بزرگان، فیلم و... به دلیل جذّابیت، اثر مطلوب تری در کودکان دارد.

منبع: کتاب آداب و آفات تربیت کودک و نوجوان، بررسی آسیب های احتمالی و ارایه راهکارهای عملی، ص 82 تا 83.


مطالب مرتبط