چگونه انفاق کنیم؟

قرآن هم انفاق آشکار را سفارش کرده و هم انفاق پنهانی، ولی انفاق پنهانی بهتر است.


می پسندم (0) دانلود
کد نمایش ویدئو اشتراک
مطالب مرتبط