مردها در مقایسه با خانم ها با قوانین متفاوتی ارتباط برقرار می کنند

چگونه باید رفتار کنم؟

چگونه باید رفتار کنم؟

من تازه ازدواج کرده ام و از تفاوت های رفتاری شوهرم در هنگام برقراری ارتباط کلامی به شدت متعجب می شوم، چگونه باید رفتار کنم؟

موافقید با هم مروری بر رابطه شما داشته باشیم؟ ممکن است با موارد عجیب و غریبی در ارتباط با همسر خود رو به رو شوید که ساعت ها فکر شما را مشغول کند. آنان که زیرک تر و به زبان عامیانه «تیزتر» هستند، حتی در محیط کار و درس هم متوجه این تفاوت ها میان زن و مرد می شوند. به طور معمول، خانم ها چون به مسائل دقیق تر و با ریزبینی خاصی نگاه می کنند، بیشتر متوجه این تفاوت ها می شوند.

یکی از این مسائل مهم و جالب، شیوه برقراری ارتباط مردهاست که کاملاً با زن ها فرق می کند.

1. حرفم را قطع نکن

وقتی آقایی میان صحبت همسرش می آید و حرف او را قطع می کند، خانم حس می نماید که شوهرش به او گوش نمی کند، اما خانم های محترم باید بدانند که مردها در اغلب اوقات حرف همدیگر را قطع می کنند تا نظرشان را مطرح نمایند و به هیچ وجه از این ماجرا حس بدی ندارند. بنابراین، وجود ارتباط با موضوع صحبت در حرف آقایان، ثابت می کند که آن ها به صحبت همسرشان گوش داده اند. وقتی به نظر خانم می رسد که شوهرش گوش نمی کند، در اصل نتیجه اشتباهی گرفته است؛ هرچند بهتر است آقا اجازه دهد صحبت همسرش تمام شود و بعد حرف بزند!

2. من با تو فرق دارم

مردها در مقایسه با زنان، با قوانین متفاوتی با دیگران ارتباط برقرار می کنند. این وضعیت درست شبیه بازی بسکتبال است. هدف نهایی آن ها، انداختن توپ داخل سبد است.

مردها در مقایسه با زنان، با قوانین متفاوتی با دیگران ارتباط برقرار می کنند.

بازیکنان آن قدر این توپ را عقب و جلو پاس می دهند تا شوت نهایی انجام شده، آن را به سبد بیندازند. هیچ کس نمی داند چه موقع یک بازیکن، توپ را از دست دیگری می گیرد؛ فقط وقتی ناراحتی پیش می آید که توپ آن بازیکن به داخل سبد نیفتد.

هنگامی که یک مرد میان حرف همسرش می آید تا موضوعی را مطرح کند و اتفاقاً به هدف هم نزدیک می شود، آخرین موضوعی که به فکر می رسد، این است که بی ادبی کرده است!

در این مواقع، اگر طرف صحبت آقا، همسرش باشد، خانم ناراحت می شود و شوهر هم متعجب می ماند که چرا منظورش را نرسانده است. او از خانم انتظار دارد به جای نارحتی بگوید: «به چه مورد خوبی اشاره کردی»؛ در حالی که خانم از او انتظار دارد معذرت خواهی کند!

چه باید کرد؟

در حین مکالمه و برقراری ارتباط میان زن و شوهر، اگر خانم از اینکه ایده ها و نظرها مثل توپ بسکتبال عقب و جلو می شوند، ناراحت باشد، می تواند با لحنی دوستانه بگوید: «چند لحظه صبر کن تا من مطالبم را کامل توضیح بدهم و بعد شما درباره نظر خودت صحبت کن».

در این صورت، مرد با خوشحالی به صحبت های خانم گوش می کند و اتفاقاً از اینکه متوجه شده چه باید بکند و چه انتظاری از او می رود، خوشحال خواهد شد. لازم نیست به او دستور داده و یا با تندی و بداخلاقی با او صحبت شود، چون این کار اصلاً جواب نمی دهد و مکالمه به دعوا می انجامد. حتی اگر دوباره طبق عادت مردانه میان حرف همسرش پرید، خانم باید با متانت بگوید: «باشه؛ من فعلاً صحبت نمی کنم تا شما درباره افکارت صحبت کنی».

این راهکار دوستانه و مقبول، بسیار بهتر از ایجاد تنش و ناراحتی است.

بهترین رفتار از طرف خانم در مواقعی که شوهرش حرف او را قطع می کند، این است که مسأله را به خودش نگیرد و با راهکاری دوستانه به صحبت های او گوش دهد و حتی درباره نظر او هم صحبت نماید. آسان ترین روش، آن است که کمی گوش کند، صحبت های او را تکمیل نماید و بعد به صحبت های خودش ادامه دهد.

بهترین رفتار از طرف خانم در مواقعی که شوهرش حرف او را قطع می کند، این است که مسأله را به خودش نگیرد و با راهکاری دوستانه به صحبت های او گوش دهد.

بنابراین، بهتر است از این جملات استفاده کند: «نظر خوبی است، اما...» یا «عالی گفتی؛ بگذار من هم نظرم را در این باره بگویم». میان این عبارت ها و جمله «تو اصلاً گوش نمی کنی»، زمین تا آسمان تفاوت وجود دارد.

اگرچه پیام هر دو آن ها یکی است، اما جمله مثبت و مؤدبانه، نشان می دهد که قصد توهین و دفاع وجود ندارد و خانم این قطع صحبت را توهین به شخصیت خود نمی داند. به این ترتیب، آقای محترم هم حالت دفاعی نمی گیرد و هم دعوا به پا نمی شود؛ برعکس، آقا حسابی کیف می کند، چون آقایان از تحسین و پذیرفته شدن لذت می برند!

خطاهای خطرناک

در اینجا برای نمونه، جملاتی را می آوریم که اغلب خانم ها وقتی احساس می نمایند همسرشان به آن ها گوش نمی دهد، بیان می کنند. حتی اگر خانم با لبخند و بدون لحن ناراحت این نظرات را مطرح نماید، باز هم این نوع جملات چاره ساز نیست و موجب مشاجره می شود:

  • آیا کسی هست دو دقیقه به من گوش کند!
  • بگذار من هم حرفم را بزنم!
  • من فقط می خواهم حرفم تمام شود؛ البته اگر کسی اجازه دهد!
  • تو اصلاً گوش نمی کنی و...

وقتی این عبارات گفته می شود، مرد حالت تدافعی به خود می گیرد؛ به خصوص اگر لحن خانم تند باشد. به نظر آقا، همسرش می تواند در هر مرحله از صحبت قدری صبر کند، تا نظر او را هم بشنود. مرد احساس می کند همسرش ناراحت است و حرف های ناراحت کننده می زند و خانم هم فکر می کند شوهرش قوانین برقراری ارتباط را نمی داند. اگر زن و شوهر این ماجرا را درست درک کنند، آن وقت حامی همدیگر می شوند؛ در غیر این صورت به شکل دو جبهه مخالف درمی آیند که دائم با هم در مشاجره هستند.

منبع: کتاب رازهای تسخیر قلب همسر، مسلم داودی نژاد، ص 214-217.


مطالب مرتبط