کاردستی کارت تبریک

کاردستی

کاردستی


برای آماده کردن کارت تبریک ابتدا وسایلی را که لازم داریم باید آماده کنیم .

وسایل لازم :

قیچی ، چسب ،بشقاب یک بار مصرف ، کاغذ رنگی ، برگ آماده ، طرح آماده

5cb84d694b749.jpg


ابتدا بشقاب را از پشت با گواش رنگ می زنیم .

5cb84d7377652.jpg


سپس کاغذ رنگی هایی که از قبل شبیه گلبرگ درآورده ایم را مانند نمونه با چسب ازپشت بشقاب می چسبانیم .

5cb84d86e0d7a.jpg


بعدکاغذ رنگی را که به شکل دایره برش داده ایم در وسط بشقاب طوری که گلبرگ ها در اطراف آن باشند را با چسب می چسبانیم .

5cb84d95ce19b.jpg


در مرحله بعد برگ ها را در بالای گلبرگ ها مانند نمونه قرار می دهیمو طرح را هم در وسط دایره آبی رنگ به طوری که دایره زمینه طرح قرار گیرد می چسبانیم .

5cb84da562076.jpg


کارت تبریک آماده است .

5cb84db04cbde.jpg
مطالب مرتبط