کاردستی آویز رنگین کمان

کاردستی آویز رنگین کمان

کاردستی آویز رنگین کمان

برای درست کردن این کاردستی ابتدا باید رنگین کمان را آماده کنیم .

5cad97bd9790a.jpg

کاغذهای رنگی را مثل بالا برش می دهیم سپس انتهای آن ها را به هم با منگنه وصل می کنیم .

5cad97d5bd909.jpg

از سمت دیگر هم آن ها را به هم وصل می کنیم .

5cad9840d0069.jpg

در مرحله بعد گلوهای کوچک پنبه را آماده می کنیم

5cad98581db52.jpg

و دو سررنگین کمان را با پنبه، به شکل ابر می چسبانیم

5cad986e3299d.jpg

بعد قطره های باران را می سازیم .

5cad98891df39.jpg

برای قطره های باران نیز با بریدن شکل اشک، تا زدن و چسباندن آنها به هم، قطره های سه بعدی خواهیم داشت

5cad98a3cc3ae.jpg

سپس طبق شکل آنها را با نخ متصل میکنیم و آویز را میسازیم.

5cad98bce3893.jpg

در پایان کاردستی آماده می شود .

5cad98d4be10b.jpg


مطالب مرتبط