کاردستی متحرک

کاردستی متحرک

کاردستی متحرک

وسایل کار :

قوطی خالی کبریت

چسب مایع

مقوای رنگی

قیچی

تصاویر

دوست دارید یک وسیله ای درست کنید که بتوانید با آن بازی کنید. با یک قوطی کبریت و دو تصویر می توانید وسیله ای درست کنید که با باز و بسته کردن آن تصویر شما حرکت کند .

5c4d5aa8582db.jpg

به اندازه سطح قوطی کبریت مقوای رنگی ببرید و به آن بچسبانید .

5c46e01b8bab4.jpg

به اندازه ای که قوطی کبریت باز است یک نوار یک سانتی ببرید .

5c46e033a3d08.jpg

هر شکلی را که دوست دارید از روزنامه یا مجله جدا کنید و یا شکل مورد علاقه خود را بکشید .

5c4d5acfe150e.jpg

تصاویر را بر روی مقوا بچسبانید .

5c46e04ae7c0b.jpg

اطراف آن را با دقت قیچی کنید .

5c46e05f16a9c.jpg

دو تصویر را روی نوار بچسبانید .

نوار یک سانتی را دو طرف قوطی کبریت باز بچسبانید .

برای تصاویر با مقوا نیم سانتی از پشت تصویر پایه بچسبانید .

5c46e0ad40a54.jpg


مطالب مرتبط