خلاقیت کودک

کاردستی گلبرگ روی بشقاب

کاردستی گلبرگ روی بشقاب

برای درست کردن کاردستی ابتدا وسایل لازم را آماده می کنیم :

1- بشقاب یک بار مصرف

2- تعدادی دکمه در رنگ های متنوع

3- گواش یا آبرنگ

4- چسب

ابتدا بشقاب یک بار مصرف را برداشته و روی آن با گواش یا آبرنگ طرح گلبرگ در می آوریم

5d1b4cd8335a8.jpg

تعداد گلبرگ ها بسته به دلخواه می باشد اگر دوست دارید شلوغ یا پر کار باشد تعداد گلبرگ ها را بیشتر و یا بزرگتر نقاشی کنید.

دکمه هایی که انتخاب می کنید بسته به گلبرگ ها می باشد .

دکمه ها را وسط گلبرگ ها می چسبانید .

5d1b4cc925a34.jpg

در نظر داشته باشید طرح های دیگری را هم می توان روی بشقاب اجرا کرد .


مطالب مرتبط