کاردستی گل نرگس برای کودکان

کاردستی گل نرگس

کاردستی گل نرگس

مواد لازم برای این کار:

کاغذکشی زرد و سبز

چسب کاغذ

قیچی

سیم باریک

ابتدا الگوی زیر را روی یک تکه کاغذ بکشید و روی کاغذ کشی پیاده کنید.

5c1f5b472a7a1.jpg

دو عدد از آن را قیچی نمایید.

5c1f5b5b54eac.jpg

آنها را روی هم قرار دهید.

5c1f5b6cec156.jpg

سطح یک سیم باریک را با کاغذکشی سبز بپوشانید.

5c1f5b7c06eae.jpg

گل ساخته شده ر از مرکز به داخل سیم فرو ببرید.

5c1f5b9132b21.jpg

یک تکه کاغذ ۴ در ۱۰ سانت قیچی کنید.

آن را لوله نمایید و ته آن را با دست بپیچانید تا بسته شود. سپس قسمت بالای آن را با دست به بیرون فر بدهید.

5c1f5ba2d8077.jpg

آن را چسب به وسط گل بچسبانید.

روی کاغذ کشی سز تصویر برگ دوتایی مانند زیر رسم نمایید و قیچی کنید.

سیم را در مرکز آن فرو ببرید. گل شما آماده است.

5c1f5bba00907.jpg

تعداد زیادی از این گل را تهیه نموده و در یک گلدان گذاشته و اطراف خود را زیباتر نمایید.

مطالب مرتبط