زندگی به سبک حاج قاسم

کارگری برای وام پدر

کارگری برای وام پدر

زندگی به سبک #حاج_قاسم

من و احمد 13 سال داشتیم و پدرم 900 تومان و پدر احمد سلیمانی 500 تومان وام داشت؛ ما برای پرداخت وام پدران مان نگران بودیم، دو نفری هم قسم شدیم از روستا برای کسب و کار و ذخیره پول به کرمان بیاییم تا به پدرانمان کمک کنیم تا وام خود را بپردازند.
از بس جثه من و احمد کوچک بود، کسی ما را کارگری نمی برد و نهایتاً با 13 سال سن در انتهای خیابان خواجو در ساخت یک مدرسه به مدت 8 ماه در کرمان کارگری کردیم و مزد روزانه هرکدام مان 2 تومان بود؛ من 300 تومان آماده کردم و احمد یک مقدار بیشتر آماده کرد، بعد از 8 ماه رفتیم پول ذخیره شده را بردیم برای پدران مان تا وام کشاورزی خود را بپردازند
راوی شهید حاج قاسم سلیمانی در کتاب "ریشه در آسمان"مطالب مرتبط