شعر کودک

کبوترهای گنبد

کبوترهای گنبد

از آن سقف طلایی///از آن بالای گنبد

به شادی پر کشیدند///کبوترهای گنبد

کبوترهای آزاد///کبوترهای خوشحال

چه پرواز قشنگی///چه آرام سبکبال

به زیر بالهاشان///تمام شهر پیداست

چه شهری ! شهر مشهد/// امام هشتم این جاست

کبوترهای یکدل///کبوترهای همراه

چه لدت بخش و خوب است///همین پرواز کوتاه

دوباره می نشینند///همه بالای گنبد

و مهمان امامند///کبوترهای گنبد

شاعر : سید احمد میرزاده


مطالب مرتبط